Målsmansinfo

Efter anmälan vill vi ha denna information till oss så snart som möjligt, senast 14 dagar efter anmälan, för att vi ska kunna förbereda kollovistelsen på bästa sätt.

Uppgifterna lämnas inte ut till obehöriga.

Fullständigt personnr behövs vid ev. vårdkontakter och för Sensus olycksfallsförsäkring.
Om inte deltagaren har en egen mobil eller e-post lämnas fälten tomma.
Målsman 1 är den person vi skickar all information till inför lägerstart, det är också den person vi vid behov kontaktar först.
För info om andra möjligheter se bokningsvillkoren.
Övrigt som ni anser vi behöver veta om deltagaren.
Hur kom ni i kontakt med Voice Camp? Välj det alternativ som stämmer bäst.
Behöver uppgifter ändras innan lägerstart mailar ni till maria@inventum.se.